MACHÁČKOVÁ  Magdaléna  IČ:60581581

spec.úpravy - TYFLO

Vítejte na stránce machackova.websnadno.cz v sekci diskuzní slovo

  k produkci nosičů - držáků s rukojetí  uzpůsobených pro děti se zdravotním omezením v pohyblivosti rukou, nebo na zrak  

Původní věty na seznámení se o prima lidech i pedagogů , sociálních pracovnic, vychovatelek,  a také lékařů, či ostatních pečujících o děti a mládež s nějakým zdravotním postižením (nejen u slabozrakých a nevidomých)   a vlastně i poděkování těmto lidem, jsem   učinila v předešlých slovech,  teďuž vymazaných a odstraněných ze stránek webu.

Nyní se k nim ale  vracím, protože si poznatky zaslouží obsahem být zveřejněny a pro zajímavost uvedu postřehy, které si ani neuvědomujeme, ale které jsou také součástí našeho života.  A také proto, že si naši pozornost tito lidé zaslouží a hlavně děti a jejich rozvoj.

Při prvotním zjišťováním  je evidentní, že u vás v  ČR jsou  pouze 3 prodejny klasicky s prodejním sortimentem výhradně pro osoby s postiženým  zrakem -  tyfloprodejny  (tyflopomůcky).  A n o  - čtete správně - tři prodejny k nápomoci těmto lidem. Možná že by se vám zalíbil malý návrh - jak jim být nápomocni nejen ve výběru, ale k popostrčení zhohovitelů a výrobců - tvořte více variabilních věcí naučných a kreativních pro všechny děti , samozřejmě pokud to lze - vzniklalo by více věcí pro ně (bez selekce) a veřejně i v ostatních prodejnách nabízené a prodávané by usnadnilo mnohé pro rodiny a napomohlo i těmto dětem, které mají stejné a podobné potřeby i touhy a potřebnou nauku a rozvoj.

Můžeme konstatovat, že je dobré, pokud je těchto lidí málo, ale zároveň si uvědomujeme, jaké mají těžší podmínky pro nákup svých životních potřeb i ve speciálních výrobcích, (u pomůckách je to standard, ale u rozvojových, nebo kreativních věcech  je jejich výběr hodně "omezený" a pokud žijeme v moderní společnosti, asi si domyslíme, co by znamenalo, pokud by se spe. upravených výtisků  ujaly  běžné prodejny  např.  papírnictví,  hračky,  knihkupectví  s  m a l o u    z m ě n o u  k  dobrému  -   aby vznikly s hezkým upozorněním pro děti - speciální přihrádky/koutek/vyčleněné viditelné místo - určené právě pro tyto  užitné, rozvojové i kreativní věci (hračky aj. potřeby) všeobecně pro rozvoj dětí, kdy lze tyto v použití nabízet i běžně, pokud zaujmou a mohou napomoci být blíže "pro všechny děti" - byť je zaměření dle výběru spec. pro osoby znevýhodněné,  i ony jsou předškoláci.  Pro rodiče těchto dětí by to bylo i značným usnadněním pro výběr a nákup, kdy by i několik speciálně upravených výrobků, naučných nebo kreativních věcí bylo právě možné ke shlédnutí i koupi, ne jen na webu, anebo  několik desítek či stovek vzdálených prodejen, kterých je opravdu po skromnu. (3standardní a jedna spec.).

Když se začala vytvářet "řada" z produkce vykreslovánek pro děti se silně poškozeným zrakem... až pro dětí nevidomé, byla to malá smysluplná příprava k výrobě a tisku (po zjištění výhod i užitku, zda by byly tyto výrobky přínosnými, i vítanými).    Podporou významu byli samozřejmě lidé nejblíže těmto osobám (i dětem) , kdy se s nimi denně stýkají a pracují s nimi a proto ví, že i to málo je pro ně zajímavé, vítané a přínosné.   Pro děti slabozraké ( po operacích, při vrozených vadách, po úrazech, apod.)    je nachystán výtisk stejné grafiky "Berušky" , kdy má předloha  zesílené kontury pro lepší zrakový vjem a vnímání dětí s nejen s poškozeným zrakem.                                    Za to patří dík - všem, kdo se zhostí a zvolí prodej i distribuci spec.upravených předloh, kdy mohou být stejně tak zároveň použitelné a oblíbené u dětí menších i dětí co ještě neumí a také nemohou střihat (pro svůj handicap) a kromě zesílených kontur mají také např. bigované kontury grafiky a jsou předvyražené. 

Pokud se líbí vzor - první takto nachystaný - BERUŠKA ,  naskýtá se u jednoho  stejného vzoru  více variant :

1.  základní standardní    

2.  spec. poupravenou (zesílené obvodové i vnitř. kontury)

3.  speciálně vytvořenou, kdy je bigovaná a tyto "drážky" jim jsou nejen pro hmatovým vjemem , ale i pro snažší ohýbání částí a tím i sesklávání do požadovaného tvaru nosiče. Usnadněním budou i pro menší děti, které ještě neumí stříhat, ale mohou je vykreslit a seskládat.

Navíc mohou být k nim přiloženy i nápomocné  šablony.  U berušky jsou to např. krovky s tečkama, kdy lépe a přesně po přiložení na linie čar grafiky se děti budou lépe a rychle orientovat na místa k vykreslení, nebo ještě lépe s vjemem hmatovým u bigovaných části -  napoví tak, kde mají být přiloženy k vykreslení jednotlivých částí. 

Pro děti je to vlastně jediná  takto vytvořená  VYKRESLOVÁNKA s vystřihovánkou a skládankou volně v prodeji, kdy se z ní učí a rozvíjí, jsou jim k užitku i k radosti.  I to malé může významem přinášet těm ostatním mnohem více, což si my ostní neuvědomujeme , vždyť i ony děti si zaslouží to samé co mají ostatní , aby měly radosti ze své kreativity  i když mají zdravotním omezení. Budume se velmi těšit - aby si takovéto souvislosti uvědomily třeba vydavatelé dětských časopopisů ,  l z e   tam velmi  snadno a viditelně vložit, aby byla zvláštní přílohou dětem ...a vlastně dětské časopisy neexistují - aby něco bylo ze stránek věnováno takovýmto dětem.   Mohly by mít tak větší smysl a dostal by se do povědomí lidí - to skupinám kde jsou vítány, i maminkám k , rodin, léčeben, spec. školek a jinde, že existuje a bude mít následné výtisky a rozvoj.

       Pokud  budeme vnímaví i pro tyto skupiny osob a hlavně  d ě t í  ,   bude to přínosné celkově a také proto jsou připravovány a takto uzpůsobeny  tyto papírové  vykreslovánky,  které klidně mohou být zařazeny v běžné prodejním sortimentu v prodejnách hraček, papírnictví, dárkových předmětů a i v knihkupectví apod. Děkuji i za tyto děti, pokud ti odvážnější něco takového začnou...  I malé věci mohou pomáhat.

TOPlist